visie - Zonnepark Klarenbeek
22485
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22485,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Schone energie? Ja!
Eerst een visie.

Als het aan de gemeente ligt mag het buitengebied van Klarenbeek volgebouwd worden met zonneparken. Klarenbeek denkt hier anders over. Dit moet anders. Dit kan beter!

In een petitie riep Klarenbeek de gemeenteraad op te kiezen vóór schone energie, mét aandacht voor ons mooie landschap, nu minimaal 100 ha aan zonnevelden en 9 windmolens een plek moeten vinden. Dat vraagt om visie en regie!

Hierover gingen we met elkaar en met de wethouder in gesprek. We hebben daarbij beelden en alternatieven laten zien hoe de opgave met respect voor het landschap ingepast kan worden.

Op 10 september wordt Zonnepark Broekstraat weer besproken in de gemeenteraad. Bent u erbij?

Op de hoogte gehouden worden, of uw mening geven? Laat het weten via onderstaand formulier, of stuur een mailtje naar info@zonneparkklarenbeek.nl

Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.Schone energie? Ja!
Eerst een visie.

Als het aan de gemeente ligt mag het buitengebied van Klarenbeek volgebouwd worden met zonneparken. Klarenbeek denkt hier anders over. Dit moet anders. Dit kan beter!

In een petitie riep Klarenbeek de gemeenteraad op te kiezen vóór schone energie, mét aandacht voor ons mooie landschap, nu minimaal 100 ha aan zonnevelden en 9 windmolens een plek moeten vinden. Dat vraagt om visie en regie!

Hierover gingen we met elkaar en met de wethouder in gesprek. We hebben daarbij beelden en alternatieven laten zien hoe de opgave met respect voor het landschap ingepast kan worden.

Op 10 september wordt Zonnepark Broekstraat weer besproken in de gemeenteraad. Bent u erbij?

Op de hoogte gehouden worden, of uw mening geven? Laat het weten via onderstaand formulier, of stuur een mailtje naar info@zonneparkklarenbeek.nl

Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.Op 29 augustus organiseerde de Werkgroep Petitie Zonnepark Klarenbeek een brede discussieavond over de energietransitie van Voorst. We hebben laten zien dat er alternatieven zijn die passen bij het karakter, en de maat en schaal van het landschap. Alternatieven die maatschappelijke winst laten zien, in plaats van mega-zonneparken met een zo hoog mogelijk rendement voor projectontwikkelaars.

Terugblik op 29 augustus

Honderd ha zonnepanelen en negen windmolens!

De avond werd afgetrapt door Olaf Herfst van bureau Over Morgen. Namens de gemeente Voorst presenteerde Olaf de Energiemix. Lang verhaal kort: 100 ha zonnepanelen en 9 windmolens, dat is de opgave!

Zes pitches van vijf minuten

Een zestal pitches van vijf minuten was vervolgens de opmaat naar een panelgesprek met de zaal. Ed van ‘t Erve van Enschede Wekt Op was een van de pitchers. Hij liet zien hoe de gemeente Enschede een jaar lang een participatiecampagne voerde op weg naar een Energievisie. En dat met goed ontwerp een zonnepark ook iets kan toevoegen bewees Erik Mol van Solarpark De Kwekerij in Hengelo (Gld). De Kwekerij is zelfs genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018! Michiel Roemer van energiecoöperatie deA voerde een warm pleidooi dat duurzame energieopwekking voor minstens 50% in handen zou moeten zijn van de lokale bevolking in plaats van dat de revenuen wegvloeien naar het buitenland. Dat schone energie niet persé de vorm van een zonneveld hoeft te hebben, liet Isabella Kropholler van De Buurtmolen zien. De Buurtmolen is een kleinere, stillere coöperatieve windmolen, die stroom opwekt voor de omwonenden. De eerste Buurtmolen van Nederland is onlangs geplaatst in Herbaijum en is voor 100% eigendom van het dorp!

Het zou geen brede discussie geweest zijn als we niet ook ruimte geboden hadden aan ‘het andere geluid’. Ruud van Rijn van adviesbureau Bosch en Van Rijn gaf namens Prowind zijn visie waarom er ook mega-zonneparken, zoals die aan de Broekstraat nodig zouden zijn.

Frank Buchner, planoloog en een van de initiatiefnemers van de Petitie Zonnepark Klarenbeek, sloot de reeks met pitches af en nam de zaal mee langs een aantal ontwerprichtlijnen en alternatieven, hoe de opgave van de Energiemix met respect voor het karakter, en de maat en schaal van het landschap ingepast kan worden.

Paneldiscussie

Wat volgde was een geanimeerde uitwisseling van ideeën en inzichten over hoe de de energietransitie in Voorst vorm zou moeten krijgen. Dat het gebied rond Klarenbeek gewoon vogelvrij verklaard werd voor zonneparken, dat wilde er bij de zaal niet in. We zouden ons niet afhankelijk moeten maken van ‘energiecowboys die de markt afschuimen op zoek naar een volgende plek voor een mega-zonnepark’. De kwaliteiten en het karakter van het landschap zouden het vertrekpunt moeten zijn. De oproep in de richting van Wethouder Arjen Lagerweij, die plaats had genomen in het panel, was dan ook een hele heldere: “Eerst een visie. Dan uitvoeren!”.

Behalve bewoners waren er ook raadsleden, als toehoorder in de zaal aanwezig. We hebben er dan ook vertrouwen in, dat we deze oproep straks ook terug gaan zien in de raadszaal.

Het volledige programma en de verschillende presentaties vind u hier.

‘Dat het gebied rond Klarenbeek gewoon vogelvrij verklaard werd voor zonneparken, dat wilde er bij de zaal niet in. We zouden ons niet afhankelijk moeten maken van ‘energiecowboys die de markt afschuimen op zoek naar een volgende plek voor een mega-zonnepark’.’

Wat verwachten we nu van de gemeenteraad?

De wethouder blijft volhouden dat er geen visie nodig is. We roepen de gemeenteraad daarom op om het college – in de vorm van een motie – opdracht te geven een visie op de inpassing van de Energiemix op te stellen. De presentatie van Enschede Wekt Op heeft laten zien hoe hier invulling aan gegeven zou kunnen worden.

De visie zou gekoppeld moeten worden aan een realistisch uitvoeringsprogramma tot 2030. Een dergelijk uitvoeringsprogramma is ook al aangekondigd als onderdeel van de uitwerking van de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst.

Bij gebrek aan een actueel toetsingskader zou besluitvorming over zonneparken, die niet passen binnen het bestemmingsplan, tot die tijd aangehouden moeten worden.

10 september Ronde-tafelgesprek

Op 10 september om 19:30u, is het zonnepark aan de Broekstraat opnieuw geagendeerd voor het ronde-tafelgesprek van de gemeenteraad. Dit is het moment waarop u kunt laten weten hoe u over de plannen denkt. Wij zullen op deze avond ook weer inspreken. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Meer info en stukken op de website van de gemeente Voorst.

Meedoen? Zelf een initiatief?

Stuur even een mailtje naar info@zonneparkklarenbeek.nl

De petitie

Op 10 juli jl. is er door de inwoners van Klarenbeek een petitie aangeboden aan de burgemeester. Dit was direct voorafgaand aan de raadsvergadering waarin er gestemd zou worden over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een mega-zonnepark aan de Broekstraat.

 

Wat was de aanleiding van de petitie?

Aanleiding voor de petitie was het plan van een Duitse projectontwikkelaar om in het buitengebied van Klarenbeek een enorm zonnepark van 52 voetbalvelden te bouwen. Hoewel het zonnepark op geen enkele manier in het bestemmingsplan past, had het college van burgemeester en wethouders al min of meer besloten dat dit toch best moest kunnen. Vanwaar deze haast? Anders zou de projectontwikkelaar mogelijk een Nederlandse subsidie mislopen.

GLD nieuws 22 juni 2018 – Buurtcomité Broekstraat

Overal zonneparken rond Klarenbeek?!

Het zonnepark aan de Broekstraat staat niet op zichzelf. Er ontstaat hiermee een precedent, waardoor de zonnevelden als een olievlek over de weilanden rond Klarenbeek (en de rest van de gemeente Voorst) uitgerold kunnen worden. Uit de ‘casus Broekstraat’ blijkt dat een randje struiken er omheen voor de gemeente een ‘goede landschappelijke inpassing’ is. De gemeente heeft al te kennen gegeven nog tientallen hectares met zonnepanelen te willen realiseren. Het volgende zonnepark zou dus zo maar eens bij u voor de deur kunnen zijn.

Wat willen we bereiken met de petitie?

Als bewoners van Klarenbeek zijn we vóór schone energie, maar mét een goed plan. Dat is iets anders dan simpelweg het hele gebied rond Klarenbeek stofferen met zonnepanelen. Plannen als die voor de Broekstraat (26 ha), nabij  Wilp (35 ha) en Terwolde (35 ha) laten zien, dat dit echter precies is wat er zal gebeuren als we ons nu niet uitspreken.

Doel van de petitie is niet om zonne-energie tegen te werken. Integendeel, Klarenbeek staat er pal voor om in 2030 energieneutraal te zijn en roept op om een door de bevolking gedragen visie te maken – en uit te voeren – waar we in 2030 trots op kunnen zijn!

Hoe luidt de tekst van de petitie?

Schone energie? Ja!

  1. Klarenbeek tekent vóór schone energie, mét aandacht voor ons mooie landschap!

  2. Klarenbeek wil niet dat er een precedent ontstaat, waardoor straks heel Klarenbeek (en de rest van de gemeente Voorst) gestoffeerd is met zonnepanelen.

  3. Klarenbeek spreekt uit dat het onbehoorlijk is om de bewoners niet te informeren over een mega zonnepark en dit in de zomervakantie in procedure te willen brengen.

  4. Klarenbeek roept de gemeenteraad op te besluiten dat het te vroeg is om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  5. Klarenbeek roept de gemeenteraad op, eerst zelf een visie te ontwikkelen, voordat er besloten wordt over het eerste het beste initiatief van een projectontwikkelaar.

NB. Aan punt 3 is door de gemeenteraad min of meer gehoor gegeven. De beslissing om al dan niet een verklaring van geen bedenkingen af te geven is uitgesteld naar 24 september a.s.. Daarmee is procedure formeel verschoven tot na de vakantie.

Hoe heeft de gemeenteraad de petitie ontvangen?

Het debat in de raad was verhit en tot een stemming is het nooit meer gekomen. Over één ding waren de partijen het eens: De gemeente zou een actuele en integrale visie op zonnevelden moeten hebben om initiatieven als deze, aan te kunnen toetsen en/of bij te sturen.

Een meerderheid van de raadsleden leek overigens tégen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te gaan stemmen. Na een tweede schorsing werd er echter ineens tamelijk dubieus besloten dat het voorstel ‘nog niet besluitwaardig’ zou zijn en werd het onderwerp verdaagd tot de volgende raadsvergadering op 24 september. Er leek hier sprake te zijn van een strategische zet op aanwijzing van het college, om een negatieve stemuitslag te voorkomen…

Het volledige debat is na te luisteren via deze link.

Maar in de krant stond dat de ontwerp omgevingsvergunning verleend is. Hoe zit dat dan?

Het college van B&W was zo vooringenomen dat de gemeenteraad vóór het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark aan de Broekstraat zou stemmen, dat dit alvast was doorgegeven aan de Staatscourant, het Voorster Nieuws en de eigen website. Nogal voorbarig… Deze mededeling moest dan ook gerectificeerd worden.

Het zonnepark wordt dus opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering?

Ja dat klopt. Het onderwerp werd op 10 juli jl. ‘nog niet besluitwaardig’ bevonden en werd uiteindelijk verdaagd naar de volgende vergadering op 24 september a.s..

Twee weken ervoor, op 10 september om 19:30u, is het zonnepark aan de Broekstraat opnieuw geagendeerd voor het ronde-tafelgesprek van de gemeenteraad. Dit is het moment waarop u kunt laten weten hoe u over de plannen denkt. Wij zullen op deze avond ook weer inspreken. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Meer info en stukken op de website van de gemeente Voorst

Moties weer terug op tafel?

Voor de vergadering van 10 juli jl. waren er maar liefst vier moties voorbereid. Met verschillende bewoordingen gaven de fracties het college stuk voor stuk opdracht om het beleid te actualiseren, het toetsingskader aan te scherpen, grenzen te stellen en/of proces- en procedureregels op te stellen.

Onder druk van de wethouder zijn de moties echter uiteindelijk teruggetrokken, omdat ze juridische implicaties zouden kunnen hebben voor een rechtszaak over een ander zonnepark nabij Wilp. Deze rechtszaak staat gepland voor 21 september a.s.. We vertrouwen er dan ook op dat deze moties op 24 september weer opnieuw op tafel komen.

Wat maakt het dan nu wel ‘besluitwaardig’?

Goede vraag, daar zijn wij ook benieuwd naar. Naar ons idee zou het voorstel namelijk aangehouden moeten worden, in afwachting van een actuele visie op de energietransitie en verduurzaming van de gemeente Voorst (waar vorengenoemde moties ook toe oproepen). Pas daarna ontstaat er een situatie waarin het voorstel ‘besluitwaardig’ is.

Eerst een visie, dan uitvoeren!

Klarenbeek staat achter de ambitie van de gemeente Voorst om energieneutraal te worden. De vraag is alleen hoe dat eruit moet zien.

Dit vraagt om een integrale visie en als bewoners willen we daarover meebeslissen!

 

Hoeveel hectare zonnepanelen en hoeveel windmolens zijn er (nog) nodig?

In opdracht van de provincie Gelderland is er recent voor alle gemeenten in de provincie een Energiemix opgesteld, die toewerkt naar 100% schone energie. De energiemix voor de gemeente Voorst gaat uit van 100 ha zonneveld en 9 windmolens. Dat is aanmerkelijk meer dan waarover in de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst wordt gesproken.

Dit college heeft aangegeven in principe geen windmolens te willen. Wat dit ‘in de mix’ betekent voor de hectares zonnepanelen wordt echter niet gezegd, maar dat het dan over veel meer gaat dan 100 ha mag duidelijk zijn… Één windmolen wekt ongeveer evenveel elektriciteit op als acht hectare zonneveld. Aangezien het gebied rond Klarenbeek vogelvrij verklaard is voor zonnevelden, zou dit betekenen dat de volledige energie-opgave van de gemeente Voorst neer zou slaan in Klarenbeek!!! Misschien moet de stelling om geen windmolens te willen, dan ook maar eens heroverwogen worden.

Los van de vraag hoe groot de ambitie is, is niet duidelijk hoeveel hiervan al gerealiseerd is. Een heldere monitoring op dit punt ontbreekt.

Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst over thema Energie en klimaat

Het Addendum bij de Nota Duurzaamheid uit 2016 stelt dat energieneutraliteit in Voorst wordt bereikt door 40% energiebesparing en 60% (grootschalige) lokale energieopwekking. Concreet betekent dit dat er zeven windmolens en 70 hectare zonnepanelen voor stroom en 825 hectare mais tot 1.325 hectare aan wilgen voor biogas en/of warmte­infrastructuur op basis van aardwarmte nodig zijn.
De inpassing van met name windmolens is echter een groot knelpunt, waar kunnen wij die windmolens plaatsen zonder het aanzicht van ons landschap ­ wat immers de basis is van onze identiteit en onze aantrekkingskracht – aan te tasten? Windmolens zijn in het algemeen niet populair onder bewoners, behalve waar een gemeenschap gezamenlijk een molen plaatst en er ook duidelijk zelf van profiteert.
Een andere manier van energieopwekking is het aanleggen van ‘zonnevelden’. Ook daarbij kan de inpassing in het landschap een uitdaging zijn. Voor de hand ligt het monteren van zonnepanelen op bedrijfsdaken, of bijvoorbeeld zoeken naar mogelijkheden langs snelwegen. Bij de verbreding van de A1 wordt die mogelijkheid meegenomen. Ook is het mogelijk om aanleg van zonnevelden te combineren met het realiseren van landschapsversterkende elementen.

Heeft de gemeente nu geen visie dan?

Nee, de gemeente Voorst heeft geen concrete visie vastgesteld, op welke manier de ambitie aan hectares zonnepanelen en/of windmolens, die voortkomen uit de Energiemix, ingepast gaan worden in het landschap. Er is enkel een verouderd beleidsdocument dat het buitengebied van Klarenbeek min of meer vogelvrij verklaard heeft voor de aanleg van zonnevelden.

Opvallend is dat in ditzelfde document particuliere en collectieve opwek van zonne-energie d.m.v. kleinschalige opstellingen (die zich landschappelijk wél goed laten inpassen) vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.

Kunnen de zonnepanelen niet gewoon op daken?

Als je om je heen kijkt zie je dat er nog ontzettend veel daken onbenut zijn en voorzien zouden kunnen worden van zonnepanelen. Zeker als dit gecombineerd wordt met het verwijderen van asbestdaken liggen hier goede kansen (asbest moet uiterlijk in 2024 verwijderd zijn).

Ook de gemeente Voorst geeft aan dat dit de voorkeur heeft. Toch werkt de gemeente mee aan mega-zonnevelden. Saillant detail is dat een van de grondeigenaren van het zonnepark aan de Broekstraat wél duizenden zonnepanelen op agrarische grond wil plaatsen, maar voor zover bekend, géén plannen heeft om ook maar een enkel zonnepaneel op de eigen stallen te installeren.

Waarom dan toch in het weiland bouwen?

Met alleen zonnepanelen op daken zal de ambitie m.b.t. zonne-energie vrijwel zeker niet gehaald worden. Het zal én én moeten zijn. Voor de zonnevelden in het weiland vraagt dit alleen wel om een zorgvuldige landschappelijke inpassing. En dat is waar het nu aan ontbreekt.

Wat is een goede landschappelijke inpassing?

Een goede landschappelijke inpassing gaat uit van de karakteristieken van het landschap.

Het landschap van kampen- en natte heideontginningen rond Klarenbeek kenmerkt zich door relatieve kleinschaligheid, openheid en mooie doorzichten, waarbij (voormalige) boerderijen en andere bebouwing verspreid in het landschap staan. In de meeste gevallen zijn deze omgeven door streekeigen erfbeplanting.

Een goede landschappelijke inpassing neemt deze karakteristieken van het landschap als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen en sluit daar op aan. Dat is iets anders dan gewoon een strook struiken zetten rond een mega-zonneveld, waardoor de zonnepanelen (zogenaamd) aan het zicht onttrokken worden.
 Megavelden van tientallen aaneengesloten hectares zonnepanelen is iets dat wellicht past bij de maat en schaal van de Flevopolders, maar niet bij 19e eeuwse ontginningen rond Klarenbeek!

 © Werkgroep Petitie Zonnepark Klarenbeek 2018  – Made by Penong