En de das?

De das is onze buurman: in een perceel naast het zonnepark wordt regelmatig een das waargenomen. Uiteraard houdt die zich niet aan perceelgrenzen. Daarom is het zonnepark zo aangepast dat het leven van de das zo min mogelijk negatieve effecten van het zonnepark ondervindt. Hopelijk is het er voor hem en voor vogels, insecten en planten goed toeven.

De das blijft

Na vijftien jaar is voor de deelnemers het project zonnepark afgelopen, de pacht van het gebied is 25 jaar. De zonnepanelen worden weggehaald en het materiaal gerecycled. Het zonnepark heeft zijn werk dan gedaan en wellicht hebben wij mensen dan al nieuwe, slimmere en schone manieren gevonden om energie op te wekken.

Maar hopelijk zijn de nakomelingen van deze das dan nog steeds aan het rondscharrelen in het donker. Op zoek naar wormen in de grond en bessen van de struiken die in 2020 zijn aangeplant. En met hem nog vele andere dieren, planten en insecten. En zo hoort het ook: dat wij als mensen een positieve bijdrage aan deze aarde geven. Daarom staat de das in het beeldmerk van Zonnepark Klarenbeek.

Door de aanleg van het zonnepark ontstaat er een dynamisch en gevarieerd landschap met hogere ecologische waarden en meer biodiversiteit. Dat is ook voor de das prettig. Die zoekt zijn eten graag dicht bij huis. Door de inrichting van het zonnepark is er meer voedsel voor hem beschikbaar.

Dassen maken veelal gebruik van lijnvormige elementen om zich te verplaatsen.

We weten nog niet exact hoe dassen reageren op zonnepanelen, of ze er bijvoorbeeld onderdoor durven te bewegen. Daarom zijn er in ieder geval in de open stukken houtsingels, sloten en struikgewassen geplant waarlangs de das zich kan voortbewegen.

En hek om de zonnepanelen wordt tot 20 centimeter boven de grond geplaatst zodat de das er gemakkelijk onderdoor kan.