Gebiedsfonds

Een belangrijk doel van Zonnepark Klarenbeek is dat de opbrengst ten goede komt aan de lokale omgeving. Daarom ook wordt uit de opbrengst van het zonnepark jaarlijks € 9000 uitgekeerd in een gebiedsfonds, voor het eerst aan het einde van 2022. Dit bedrag is bestemd voor duurzame en sociale doelen en projecten in Klarenbeek.

In de loop van 2022 gaan we dit gebiedsfonds organiseren. Heb je nu al ideeën voor het gebiedsfonds of voor bestemmingen van het geld, dan kun je dat hier melden.

Mijn idee