‘Zo’n groene impuls,
dat geeft mij een goed gevoel!’

Investeer in energie en natuur

Investeer in energie en natuur

In het ontwerp van Zonnepark Klarenbeek draait het om energie opwekken, het versterken van de natuur en het terugbrengen van een kleinschalig landschap. We wekken energie op met oog voor mens, dier en natuur. Met het kopen van ZonDelen kun je meedoen. Daarmee investeer je in het opwekken van duurzame energie dichtbij én versterking van natuur en biodiversiteit.

Investeer in energie en natuur

Het voorlopig ontwerp van Evelien de Mey

Landschap van voor 1950

Landschap

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp ligt in de wens van de gemeente Voorst om het gebied van voor 1950 te reconstrueren. Vanaf het begin van de ontginning van het gebied, rond 1850, werd het gebied gekenmerkt door:

  • Kamers
  • Hagen en struweel
  • Natte gebieden met bomen en heide


Na WOII is het gebied ontdaan van alle bossen en struwelen voor grootschalige landbouw. Hierdoor ontstond een gebied met vergezichten. Door middel van het groene en landelijke landschappelijk ontwerp van het zonnepark wordt de oude situatie gereconstrueerd.

Installatie

Installatie

Aan de Broekstraat wordt tussen april en augustus 2021 een zonnepanelen-installatie gebouwd van 41.704 zonnepanelen, met een totaal vermogen van 18,76 MWp. De 450 WP panelen van DMEGC liggen in stellage op het zuiden gericht en wekken naar verwachting (over de loopduur gemiddeld) ca 17.000.000 kWh per jaar op.
Meer informatie over de installatie is te vinden in het informatiememorandum.

Meer informatie

Sleedoorn

Biodiversiteit

Van de in totaal 20 ha oppervlakte van het zonnepark wordt ongeveer 7 ha ingezet voor natuur. Het ontwerp legt veel nadruk op het leggen van ecologische verbindingen tussen de 5 poelen en bosjes waar planten, dieren en insecten gebruik van kunnen maken.  Ook de 13 ha die met zonnepanelen wordt gevuld wordt natuurvriendelijk ingericht. Vanwege de gekozen opstelling: zuid-gericht, hoge panelen en de relatief grote ruimte tussen de panelen, is er ruimte voor kruidenrijk grasland. Door ecologisch maaibeheer en de combinatie met de natuur om de panelen heen wordt optimaal bijgedragen aan een ecologisch divers en interessant gebied.

Natuurinclusief zonnepark

Het verhaal van Evelien, Landschapsarchitect