Veelgestelde vragen

Heb je vragen over Zonnepark Klarenbeek? We helpen je graag verder. Zit jouw vraag hier niet bij? Kijk ook in het informatiememorandum of meld je aan voor het informatiewebinar.

Investeer en doe mee

Wat levert een ZonDeel op?

Jaarlijks ontvangt de deelnemer een uitkering per ZonDeel. De jaarlijkse uitkering bestaat uit een vast bedrag aan aflossing plus 3,5 procent rente over de resterende waarde van het ZonDeel. Hierbij wordt steeds de waarde bij de start van het jaar, waarover uitgekeerd wordt, gehanteerd.

Deze opbrengst is gebaseerd op de verwachte zoninstraling, de verwachte achteruitgang van de zonnepanelen over de looptijd en de prognoses van Prowind met betrekking tot het dividend dat ERV-deA bv zal ontvangen. De opbrengst is vrijwel zeker, maar geen garantie.

Waarom is de looptijd 15 jaar en 4 maanden?

ERV-deA gaat met deelnemers een overeenkomst aan voor 15 jaar en 4 maanden. Voor die vijftien jaar en 4 maanden hebben we een garantie van een subsidie op de opgewekte stroom door de rijksoverheid. Op basis van de verwachte zoninstraling, is hiermee een groot deel van de verwachte opbrengst van het park voor vijftien jaar en 4 maanden gegarandeerd.

Na 15jaar en 4 maanden stopt de rijkssubsidie op de opgewekte stroom. Diverse kosten (zoals betaling aan de bank) vallen weg, maar de inkomsten worden ook volledig afhankelijk van de marktprijs voor de opgewekte stroom. De financiële opbrengst kan hierdoor sterk fluctueren. Om risico’s voor de deelnemers en voor ERV-deA bv te voorkomen stappen we na de 15 jaar en 4 maanden uit.

Het zonnepark wordt dan volledig eigendom van Prowind. Voor het vervroegd uitstappen krijgen we een korting vanuit Prowind Holding op het aankoopbedrag voor het 50% eigendom.

Prowind is te zijner tijd ook verantwoordelijk voor het afbreken en opruimen van het terrein.

Waarom leggen we niet eerst alle daken vol?

Met alleen zonnepanelen op daken wekken we niet genoeg energie op. Daarom hebben we naast zonnedaken ook zonnepanelen op andere plekken nodig. 

Allebei nodig
Om aan de vraag naar energie kan voldoen is veel meer nodig dan wat panelen op daken en in zonneparken opbrengen.. Andere vormen zoals windenergie (op zee maar ook op land), naast energiebesparing om het plaatje rond te krijgen.

Tempo nog te laag
Particulieren, energiecoöperaties en andere organisaties zijn al jaren actief om grote daken in vol te leggen met zonnepanelen. Dat is echter een proces van zeer lange adem. Eigenaren moeten bereid zijn, het dak moet sterk genoeg zijn en voldoende in de zon liggen, de aansluiting moet erop berekend zijn en zo zijn er nog wel meer obstakels te noemen die ervoor zorgen dat de ambitie om alle daken vol panelen te leggen maar langzaam gerealiseerd wordt. De lijn is stijgend, maar van alle daken in Apeldoorn is (2021) nog maar een klein gedeelte van zonnepanelen voorzien. Hiermee alleen gaan we de CO2-reductie niet halen.

Wat betekent het zonnepark voor de omwonenden?

Zonneparken veranderen het aanzien van het landschap. Voor de omwonenden van Zonnepark Klarenbeek verandert hun uitzicht. Daarom zijn de omwonenden nadrukkelijk betrokken in de ontwerpfase van Zonnepark Klarenbeek, zodat zij konden meepraten en invloed konden uitoefenen om het zonnepark zo veel als mogelijk is aan te passen aan hun wensen. 

Mede dankzij de inbrengen vanuit omwonenden is een zonnepark tot stand gekomen dat visueel en ecologisch aansluit om op de omgeving. Middels bomen, heesters en struiken worden de zonnepanelen aan het zicht onttrokken en wordt het “gesloten” landschap van voor 1950 weer hersteld.

Welk effect heeft het zonnepark op natuur en biodiversiteit?

Het zonnepark is aangelegd in een open gebied waar voorheen maïs stond. Door het planten van bomen, heesters en struiken, het aanleggen van poelen, de loop- en zichtlijnen in het park, door geen gebruik van kunstmest en door een ruime opzet van de zonnepanelen ontstaat er letterlijk ruimte voor de das, kikkers, insecten, vogels en andere dieren en een goede voedingsbodem voor kruidenrijk grasland en diverse soorten planten. Hiermee biedt het zonnepark naar verwachting een duidelijke verbetering van biodiversiteit en een versterking van de natuur tov het originele maïsland.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark of ook wel zonneweide is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, voor de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Er zijn ook oost-west opstellingen waarbij meer gericht wordt op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert deze groene stroom vervolgens aan particulieren en bedrijven.
Bron: gemeente Apeldoorn

Meer informatie

Projectinformatie
Rendement, opbrengst, opzet park en installatie.

In het kort
Inleg, rendement, hoe werkt het?